Çözümler

Otel ve Hastane

Oteller mekanik tesisatın birçok yönüyle karmaşık bir şekilde ortaya çıkabildiği sofistike yapılardır. Tasarımından işletmeye alınmasına kadarki süreçte, diğer yapılarda pek karşımıza çıkmayan sayıda uzman ve yorumcu, yapı sistemlerinin nihai hale getirilmesinde çeşitli roller alırlar. Bu çerçevede, yatırım boyutu itibariyle otel mekanik sisteminin gerekli konfor, hijyen ve güvenliği sağlamada başarıya ulaşabilmesi, esas itibariyle bu planlama ve imalat sürecinin iyi yönetilmesine bağlı olmaktadır. Yapının mekanik sistem seçimlerinde belirlenecek kriterler, gerekli görülecek sistem düzeyi ve otomasyon, ileride sistemin kolay işletilebilmesi, enerji tasarrufu yapabilmesi, bakım yapılabilmesi ve nihayetinde kullanıcının memnun kalabilmesine yöneliktir. Oteller en basit tarifi ile farklı türden konaklama ihtiyaçlarını gideren yapılardır. Günümüzde oteller çok çeşitlidir. Bu çeşitlilik, otelin bulunduğu yere, kullanım tarzına, hizmet kapsam ve düzeyine, kalitesine, kullanıcılarına, işletmecilerine göre değişkenlik gösterir.

Otel ve Hastanelerde Uygulanan Faaliyet Alanlarımız
Yerden Isıtma Sistemleri
Havalandırma Tesisatları