Faaliyet Alanları

Isıtma Sistemleri

Isıtma Tesisatı ısı enerjisinin taşınmasını sağlayan akışkan türlerine göre 4’e ayrılır. Bunlar:

Sıcak Sulu Isıtma Sistemi: Hem maliyeti ucuz hem de ısıyı en iyi taşıyan akışkan sudur. Çıkış suyu sıcaklığı 110°C’ye kadar varır. Bina ısıtmalarında en çok kullanılan sistemdir. Sıcak sulu ısıtma sistemleri, genelde 80 derece gidiş ve 60 derece dönüş sıcaklığına göre dizayn edilir.

Buharlı Isıtma Sistemi: Yüksek sıcaklık ve yüksek ısı taşıma özelliğinden dolayı, büyük tesislerde tercih edilir.

Kızgın Sulu Isıtma Sistemi: Büyük kapasiteli alan ve bölge ısıtmalarında kullanılan kızgın sulu ısıtma sisteminin çıkış suyu sıcaklığı 110 derecenin üstündedir.

Kızgın Yağlı Isıtma Sistemi: Maliyeti fazla olan bu sistemde su sıcaklığı arttığında, paralel olarak ısı taşıyan tesisatın basıncı da artar. Yüksek sıcaklığın istendiği bölgelerde kullanılır.

Isıtma sistemleri