Faaliyet Alanları

Soğutma Tesisatları

Soğutma Tesisatı; soğutucu akışkan, kompresör, genleşme valfi, evaparatör ve kondenser gibi soğutma gruplarının bir araya gelerek soğutma işlemi yaptığı tesisattır. Ortamdaki ısıyı alarak başka bir ortama taşıyan bu sistemlerin özellikleri:

  • Kritik sıcaklığı ve basıncı yüksek olmalıdır.
  • Buharlaşma gizli ısısı yüksek, buharlaşma sıcaklığı düşük olmalıdır.
  • Çevreyi kirletmemeli, ozon tabakasına zarar vermemelidir.
  • Kimyasal olarak ayrışmamalı, yanıcı, patlayıcı, zehirleyici olmamalıdır.
  • Kaçak durumlarını tespit edebilecek olmalıdır.
  • Ekonomik olmalıdır.
Soğutma Tesisatları